მოგვყევი
Scroll down

GVARAMADZE
WINERY

ჩვენი გუნდი

ეკატერინე ლეფსვერიძე

ექსპორტისა და გაყიდვების განყოფილების უფროსი

2006 ტექნიკური უნივერსიტეტი

ეკონომიკის გერმანული ფაკულტეტი

ლევან გვარამაძე

აღმასრულებელი დირექტორი

1999 სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

2008 პატენტის ადვოკატი

01.