მოგვყევი
დაბლა ჩასვლა

GVARAMADZE
WINERY

დამფუძნებელი

  • დამფუძნებელი შალვა გვარამაძე
  • ელ-ფოსტა [email protected]
  • ვებ–გვერდი: gvaramadze.com

განათლება:

1966-1971 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი; ბიოლოგიური კიბერნეტიკის სპეციალობით. საბაზო განათლება მიღებული აქვს ფიზიკაში, მათ შორის ექსპერიმენტულ ფიზიკაში, ორგანულ და ელექტრო ქიმიაში, ბიოქიმიაში, ბიოფიზიკაში. გარდა ამისა დაეუფლა კომპიუტერის ტექნიკური აღჭურვილობის ზოგად პრინციპებს.

1971-1974 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტთან არსებული ასპირანტურა. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის დისერტაცია (ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი) სპეციალობა- კომპიუტერულ ტექნიკური მოწყობილობები.

1978-1980 - საქართველოს პეტენტმცოდნეობის ინსტიტუტი; სპეციალობა - საპატენტო ექსპერტიზა.

1981-1983 - სტაჟირებები სხვადასხვა პერიოდით ყოფილი საბჭოთა კავშირის საპატენტო უწყების სხვადასხვა დარგობრივ განყოფილებებში.

სამუშაო გამოცდილება:

1975-1982 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუსის საპატენტო განყოფილების გამგე. ამ პერიოდში მიღებული აქვს ფართო პრაქტიკული გამოცდილება გამოგონების გამოვლენაში, საპატენტო განაცხადის მომზადებაში, ექსპერტთან მიმოწერაში, სააპელაციო საჩივრების შედგენასა და განხილვაში. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის საქმიანობიდან გამომდინარე გამოგონებები განეკუთვნებოდა ფიზიკის, რადიო ფიზიკის, კომპიუტერულ- ტექნიკურ მოწყობილობებს, ოპტიკის და ტექნიკის სხვა დარგებს.

კომპანია შალვინო წარმოადგენს საოჯახო საწარმოს, რომელიც 2008 წელს დააარსა ბატონმა შალვა გვარამაძემ. მან ააღორძინა გვარამაძეთა გვარის ღვინის წარმოების ოჯახური ტრადიცია.

დამატებითი ინფორმაცია::

1981-1989 - ყოფილი საბჭოთა კავშირის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის პატენტმცოდნეთა მუდვიმოქედი კონფერენციის ხელმძღვანელის მოადგილე, შემდგომ ხელმძღვანელი. ამ პერიოდში გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო შრომები კონფერენციის მასალების სახით.

1989-1991 - მონაწილეობდა საქართველოს მეცნიერებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამინისტროსთან მოქმედ საინიციატივო ჯგუფში ინტელექტუალურიმ საკუთრების ობიექტებზე საკანონმდებლო აქტების შექმნაში.

1998 წლიდან - AIPPI-ს წევრი, 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს საქართველოს ეროვნულ ჯგუფს. - წლების განმავლობაში მონაწილეობდა მრავალ კონფერენციაზე ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში- INTA, AIPPI, ECTA, MARKS და სხვა.

ენები:

ინგლისური – თავისუფლად

რუსული – თავისუფლად